Sản Phẩm

  • KHAY TOPPING

  • ✔các size khay topping -Khay G/N 1/9 x H65: Kích Thước: 176x109x65mm giá 57.000/cái -Khay G/N 1/9 x H100: Kích Thước: 176x109x100mm giá 70.000/cái -Khay G/N 1/9 x H150: Kích Thước: 176x109x150mm giá 98.000/cái -Khay G/N 1/6 x H65 : Kích Thước: 176x164x65mm giá 68.000/cái -Khay G/N 1/6 x H100: Kích Thước: 176x164x100mm giá 83.000/cái -Khay G/N 1/6 x H150: Kích Thước: 176x164x150mm giá 119.000/cái -Khay G/N 1/6 x H200: Kích Thước: 176x164x200mm giá giá 227.000/cái -Khay G/N 1/4 x H65: Kích Thước: 265x164x65mm giá 87.000/cái -Khay G/N 1/4 x H100: Kích Thước: 265x164x100mm giá 103.000/cái -Khay G/N 1/4 x H150: Kích Thước: 265x164x150mm giá 151.000/cái -Khay G/N 1/4 x H200: Kích Thước: 265x164x200mm giá 199.000/cái -Khay G/N 1/3 x H65: Kích Thước: 327x176x65mm giá 98.000/cái -Khay G/N 1/3 x H100: Kích Thước: 327x176x100mm giá 124.000/cái -Khay G/N 1/3 x H150: Kích Thước: 327x176x150mm giá 158.000/cái -Khay G/N 1/3 x H200: Kích Thước: 327x176x200mm giá 234.000/cái -Khay G/N 1/2 x H25: Kích Thước: 327x265x25mm giá 103.000/cái -Khay G/N 1/2 x H40: Kích Thước: 327x265x40mm giá 110.000/cái -Khay G/N 1/2 x H65: Kích Thước: 327x265x65mm giá 110.000/cái -Khay G/N 1/2 x H65 có đục lỗ: Kích Thước: 327x265x65mm giá 135.000/cái -Khay G/N 1/2 x H100: Kích Thước: 327x265x100mm giá 154.000/cái -Khay G/N 1/2 x H100 có đục lỗ: Kích Thước: 327x265x100mm giá 186.000/cái -Khay G/N 1/2 x H150: Kích Thước: 327x265x150mm giá 213.000/cái -Khay G/N 1/2 x H200: Kích Thước: 327x265x200mm giá 268.000/cái -Khay G/N 1/1 x H25: Kích Thước: 530x325x25mm giá 158.000/cái -Khay G/N 1/1 x H40: Kích Thước: 530x327x40mm giá 172.000/cái -Khay G/N 1/1 x H65: Kích Thước: 530x327x65mm giá 173.000/cái -Khay G/N 1/1 x H65 có đục lỗ: Kích Thước: 530x327x65mm giá 223.000/cái -Khay G/N 1/1 x H100: Kích Thước: 530x327x100mm giá 234.000/cái -Khay G/N 1/1 x H100 có đục lỗ: Kích Thước: 530x327x100mm giá 283.000/cái -Khay G/N 1/1 x H150: Kích Thước: 530x327x150mm giá 337.000/cái -Khay G/N 1/1 x H200: Kích Thước: 530x327x200mm giá 405.000/cái ✔Các size nắp khay topping: -Nắp Khay G/N 1/1 Kích Thước: 530x327x25mm giá 131.000/cái -Nắp Khay G/N 1/2 Kích Thước: 327x265x25mm giá 97.000/cái -Nắp Khay G/N 1/3 Kích Thước: 327x176x25mm giá 73.000/cái -Nắp Khay G/N 1/4 Kích Thước: 265x164x25mm giá 55.000/cái -Nắp Khay G/N 1/6 Kích Thước: 176x164x25mm giá 46.000/cái -Nắp Khay G/N 1/9 Kích Thước: 176x109x25mm giá 31.000/cái
  • Giá : Liên Hệ
  • THÙNG ĐÁ INOX ÂM BÀN

 

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline: 0972 070 207

( 0 ) Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn

  • Bạn chưa mua hàng

Tổng tiền: 0 ₫

Đặt hàng Mua Tiếp